Що ми робимо

Щоб допомогти клієнтам в процесі прийняття рішень, ми надаємо фаховий фінансовий аналіз, проводимо поглиблені кількісні та якісні економічні дослідження, оцінку трендів та прогнозування.

Системи матеріального заохочення: ми розробляємо системи матеріального заохочення для топ-менеджменту та наглядової ради, враховуючи поточну ринкову ситуацію щодо їх рівня, структури та дизайну, а також відслідковуємо відповідні найкращі практики і міжнародні нормативні вимоги. Наша спеціалізація охоплює калібрацію коротко- та довгострокових бонусних планів, оцінку ймовірності виплат та їх справедливої вартості.

Фінансове управління: для підтримки щоденних і довгострокових управлінських рішень ми проводимо всебічний фінансовий аналіз результатів діяльності підприємства, бенчмаркінг та оцінку вартості компанії.

Наш підхід

При прийнятті рішень ми, в першу чергу, орієнтуємося на унікальну стратегію клієнта. Використовуючи доступну інформацію, кількісні методи та методи прогнозування, наша аналітична робота дозволяє оптимізувати та обґрунтувати процес прийняття рішень.